Czy jedna zmiana ma znaczenie? Tak.
Poznaj 6 inspirujących kobiet, które wywarły ogromny
wpływ na środowisko, w którym żyją. #DifferenceMaker

X Difference Maker
jessica
nazan
erendira
victoria
gina
ning

Clinique nawiązał współpracę z sześcioma odważnymi kobietami z różnych częsci świata. Poznaj ich inspirujące historie.